Canvis de preus a partir d’abril 2022

Degut a la publicació d’un nou Real Decret-llei 6/2022, de 29 de març, per el que s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra en Ucrania, hem de modificar els preus per tal d’adaptar-los a la nova normativa.

Els nous preus els teniu publicats a l’apartat de tarifes d’aquesta web.

Advertim que mentre dure la situació d’incertesa e inestabilitat en el mercat elèctric, continuarem adaptant els preus finals amb un descompte al preu de l’energia per tal d’aproximar-la al cost real de compra de cada mes.

Continuarem treballant per tal d’oferir els millors preus possibles, però sempre sense comprometre el futur de la nostra Cooperativa.

Recordar-los que, segons consta en les nostres condicions generals, el seu contracte amb la Cooperativa no té cap mena de penalització en e l cas que desitgen canviar de comercialitzadora.

El Consell Rector

Assamblea informativa març 2022

Estimats socis/ies

Tal com els informem en circulars anteriors, el mercat de l’electricitat es troba en una situació excepcional. Però, a pesar que ja els hem advertit en nombroses circulars que mentre durara aquesta situació d’incertesa i inestabilitat, els preus de venda s’analitzarien mensualment, i s’adaptarien a l’actualitat vigent a cada moment. Creiem necessari comunicar-los que, en els últims temps, s’ha produït un gir dràstic en la comparativa entre els preus oferits per les grans comercialitzadores elèctriques enfront dels preus oferits per la Cooperativa, de manera que les grans empreses estan oferint preus més baixos que la nostra Cooperativa, al contrari del que ha succeït històricament.

Aquestes grans comercialitzadores pertanyen als mateixos grups que les empreses productores d’energia elèctrica, de manera que realitzen la compravenda d’electricitat entre empreses del mateix grup a través de contractes bilaterals, sense haver de patir el gran impacte d’increment de preus que hi ha hui en el mercat, ja que a penes han d’acudir a ell. Mentrestant, les xicotetes comercialitzadores com és la nostra Cooperativa, que comprem en el mercat elèctric l’energia, hem patit aquest increment gran de despeses.  

Si ja de per si l’increment d’aquests últims mesos ha sigut greu, aquest principi de mes l’augment ja resulta devastador, havent arribat el 8 de març de 2022 un màxim històric de 544,98 €/MWh. Encara que en les pròximes dates el govern pensa realitzar alguna actuació per a reduir aquestes despeses, des de la Cooperativa no podem assegurar quan podrem tornar a oferir preus per davall de totes les companyies.

Per a poder informar-los amb major detall de la greu situació en la qual es troba la Cooperativa, i per a poder atendre de manera directa tots els seus suggeriments i preguntes, en una acció coordinada amb totes les cooperatives sòcies de la Federació de Cooperatives Elèctriques de la C.V., es convoca assemblea informativa, que se celebrarà el pròxim dimecres 23 de març a les 18:00 hores en el saló d’actes de l’Ajuntament, en Plaza Major, 1 (46133) Meliana.

Des de la Cooperativa, desitgem que les condicions del mercat elèctric tornen al seu llit normal al més prompte possible, i ens permeta oferir preus estables i competitius. I lamentem no poder oferir-los els preus tan favorables que històricament hem aplicat.

I, finalment, els tornem a recordar que el seu contracte no té cap mena de penalització en cas que desitgen canviar de comercialitzadora.

 

En Meliana, a 10 de març de 2022

El Consell Rector

Tarifes a partir de gener de 2022

Tal i com vàrem informar en circulars darreres, des de juny de 2021 el mercat de l’electricitat es troba en una situació excepcional, amb constants pujades del preu de l’electricitat i marcant diàriament rècords històrics de preu de l’energia.

A tot açò, devem afegir que a partir del 1 de gener hi ha un augment dels peatges i càrrecs, que afectaran als preus finals (Resolució de 16 de desembre de la CNMC).

Advertim que mentre dure la situació d’incertesa e inestabilitat en el mercat elèctric, els preus de venda s’analitzaran mensualment, i s’adaptaran a l’actualitat vigent a cada moment.

Continuarem treballant per tal d’oferir els millors preus possibles, però sempre sense comprometre el futur de la nostra Cooperativa.

Recordar-los que, segons consta en les nostres condicions generals, el seu contracte amb la Cooperativa no té cap mena de penalització en el cas que desitgen canviar de comercialitzadora.

Nous preus a partir de gener 2022

 

PREUS POTENCIA CONTRACTADA €/kWany
TARIFA P1 P2 P3 P4 P5 P6
 2.0TD 29,958739 7,652135        
 3.0TD 19,462710 14,935829 7,449697 6,193957 3,442047 2,325859
PREUS ENERGIA CONSUMIDA €/kWh
TARIFA P1 P2 P3 P4 P5 P6
 2.0TD 0,470755 0,389556 0,336973      
 3.0TD 0,482156 0,435918 0,408004 0,393490 0,350152 0,336181

El Consell Rector

Noves Tarifes setembre 2021

Segons acord del Consell Rector amb data 16.09.2021, atenent a lo establert en el Real Decret-Llei 17/2021, de 14 de setembre, de mesures urgents per a mitigar l’impacte de l’escalada de preus del gas natural en els mercats minoristes de gas i electricitat, es modifiquen les tarifes en els termes de potencia i energia que seran aplicables a partir de hui.

 

PREUS POTENCIA CONTRACTADA €/kWany
TARIFA P1 P2 P3 P4 P5 P6
 2.0TD 25'751327 7'372816        
 3.0TD 13'789209 12'270521 5'394124 4'124956 1'346146 1'277258
PREUS ENERGIA CONSUMIDA €/kWh
TARIFA P1 P2 P3 P4 P5 P6
 2.0TD 0'270787 0'253189 0'216145      
 3.0TD 0'295295 0'270360 0'257520 0'251692 0'223461 0'215379

El Consell Rector