Variacions del preu de l’energia

La principal causa de les fluctuacions de preu de l’energia és que el preu del gas està experimentat fortes pujades, i el seu ús és primordial per a la producció d’energia en les denominades centrals de cicle combinat. Així que, qualsevol impacte en el preu del gas té la seua repercussió immediata en el preu de la llum.

 

Durant el mes de juliol, el gas ha tingut el major preu de la història i s’ha batut el rècord d’energia elèctrica generada mitjançant gas (29% del total en cicles combinats).

 

El govern ha decidit limitar el preu del gas, però generant un nou cost normatiu denominat “Tope preu del gas”, però aquesta mesura ha sigut insuficient, i ha provocat que la factura s’haja encarit per haver de suportar l’usuari final el cost d’aquesta nova mesura.

 

La cooperativa aquest nou concepte normatiu el té inclòs en el preu final de l’energia.

 

La compensació del gas en el mercat elèctric ha penalitzat especialment l’horari vall.

 

El passat 1 de juny de 2021, va entrar en vigor a Espanya un nou format de factura elèctrica. En ell, es distingeixen tres períodes de facturació amb preus clarament diferenciats al llarg de cada dia.

 

Des d’aquell moment hauria d’haver unes hores vall amb un preu especialment baix a les nits, unes hores planes amb preu intermedi, i després una sèrie d’hores punta on l’electricitat seria més cara. A aquests períodes amb diferents preus se’ls coneix com a trams horaris.

 

Amb el gran desgavell que portem patint en el mercat, aquests trams estan deixant de ser coherents, ja que el preu de les hores en què la llum hauria d’estar més barata no deixa de pujar.

 

Per tant, els trams horaris s’han desvirtuat totalment. Des de la Cooperativa estarem atents a aquesta situació, i en el cas de persistir, haurem de plantejar-nos una modificació en l’estructura tarifària que ara mateix estem oferint a tots els abonats.

 

Insistim a recomanar a tots els socis que reduïsquen els consums en la mesura que siga possible, també en les hores “verdes”, és a dir les nocturnes i els caps de setmana.

Canvis de preus a partir d’abril 2022

Degut a la publicació d’un nou Real Decret-llei 6/2022, de 29 de març, per el que s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra en Ucrania, hem de modificar els preus per tal d’adaptar-los a la nova normativa.

Els nous preus els teniu publicats a l’apartat de tarifes d’aquesta web.

Advertim que mentre dure la situació d’incertesa e inestabilitat en el mercat elèctric, continuarem adaptant els preus finals amb un descompte al preu de l’energia per tal d’aproximar-la al cost real de compra de cada mes.

Continuarem treballant per tal d’oferir els millors preus possibles, però sempre sense comprometre el futur de la nostra Cooperativa.

Recordar-los que, segons consta en les nostres condicions generals, el seu contracte amb la Cooperativa no té cap mena de penalització en e l cas que desitgen canviar de comercialitzadora.

El Consell Rector

Assamblea informativa març 2022

Estimats socis/ies

Tal com els informem en circulars anteriors, el mercat de l’electricitat es troba en una situació excepcional. Però, a pesar que ja els hem advertit en nombroses circulars que mentre durara aquesta situació d’incertesa i inestabilitat, els preus de venda s’analitzarien mensualment, i s’adaptarien a l’actualitat vigent a cada moment. Creiem necessari comunicar-los que, en els últims temps, s’ha produït un gir dràstic en la comparativa entre els preus oferits per les grans comercialitzadores elèctriques enfront dels preus oferits per la Cooperativa, de manera que les grans empreses estan oferint preus més baixos que la nostra Cooperativa, al contrari del que ha succeït històricament.

Aquestes grans comercialitzadores pertanyen als mateixos grups que les empreses productores d’energia elèctrica, de manera que realitzen la compravenda d’electricitat entre empreses del mateix grup a través de contractes bilaterals, sense haver de patir el gran impacte d’increment de preus que hi ha hui en el mercat, ja que a penes han d’acudir a ell. Mentrestant, les xicotetes comercialitzadores com és la nostra Cooperativa, que comprem en el mercat elèctric l’energia, hem patit aquest increment gran de despeses.  

Si ja de per si l’increment d’aquests últims mesos ha sigut greu, aquest principi de mes l’augment ja resulta devastador, havent arribat el 8 de març de 2022 un màxim històric de 544,98 €/MWh. Encara que en les pròximes dates el govern pensa realitzar alguna actuació per a reduir aquestes despeses, des de la Cooperativa no podem assegurar quan podrem tornar a oferir preus per davall de totes les companyies.

Per a poder informar-los amb major detall de la greu situació en la qual es troba la Cooperativa, i per a poder atendre de manera directa tots els seus suggeriments i preguntes, en una acció coordinada amb totes les cooperatives sòcies de la Federació de Cooperatives Elèctriques de la C.V., es convoca assemblea informativa, que se celebrarà el pròxim dimecres 23 de març a les 18:00 hores en el saló d’actes de l’Ajuntament, en Plaza Major, 1 (46133) Meliana.

Des de la Cooperativa, desitgem que les condicions del mercat elèctric tornen al seu llit normal al més prompte possible, i ens permeta oferir preus estables i competitius. I lamentem no poder oferir-los els preus tan favorables que històricament hem aplicat.

I, finalment, els tornem a recordar que el seu contracte no té cap mena de penalització en cas que desitgen canviar de comercialitzadora.

 

En Meliana, a 10 de març de 2022

El Consell Rector

Tarifes a partir de gener de 2022

Tal i com vàrem informar en circulars darreres, des de juny de 2021 el mercat de l’electricitat es troba en una situació excepcional, amb constants pujades del preu de l’electricitat i marcant diàriament rècords històrics de preu de l’energia.

A tot açò, devem afegir que a partir del 1 de gener hi ha un augment dels peatges i càrrecs, que afectaran als preus finals (Resolució de 16 de desembre de la CNMC).

Advertim que mentre dure la situació d’incertesa e inestabilitat en el mercat elèctric, els preus de venda s’analitzaran mensualment, i s’adaptaran a l’actualitat vigent a cada moment.

Continuarem treballant per tal d’oferir els millors preus possibles, però sempre sense comprometre el futur de la nostra Cooperativa.

Recordar-los que, segons consta en les nostres condicions generals, el seu contracte amb la Cooperativa no té cap mena de penalització en el cas que desitgen canviar de comercialitzadora.

Nous preus a partir de gener 2022

 

PREUS POTENCIA CONTRACTADA €/kWany
TARIFA P1 P2 P3 P4 P5 P6
 2.0TD 29,958739 7,652135        
 3.0TD 19,462710 14,935829 7,449697 6,193957 3,442047 2,325859
PREUS ENERGIA CONSUMIDA €/kWh
TARIFA P1 P2 P3 P4 P5 P6
 2.0TD 0,470755 0,389556 0,336973      
 3.0TD 0,482156 0,435918 0,408004 0,393490 0,350152 0,336181

El Consell Rector

Noves Tarifes setembre 2021

Segons acord del Consell Rector amb data 16.09.2021, atenent a lo establert en el Real Decret-Llei 17/2021, de 14 de setembre, de mesures urgents per a mitigar l’impacte de l’escalada de preus del gas natural en els mercats minoristes de gas i electricitat, es modifiquen les tarifes en els termes de potencia i energia que seran aplicables a partir de hui.

 

PREUS POTENCIA CONTRACTADA €/kWany
TARIFA P1 P2 P3 P4 P5 P6
 2.0TD 25'751327 7'372816        
 3.0TD 13'789209 12'270521 5'394124 4'124956 1'346146 1'277258
PREUS ENERGIA CONSUMIDA €/kWh
TARIFA P1 P2 P3 P4 P5 P6
 2.0TD 0'270787 0'253189 0'216145      
 3.0TD 0'295295 0'270360 0'257520 0'251692 0'223461 0'215379

El Consell Rector