La compensació del gas en el mercat elèctric ha penalitzat especialment l’horari vall. 

El passat 1 de juny de 2021, va entrar en vigor a Espanya un nou format de factura elèctrica. En ell, es distingeixen tres períodes de facturació amb preus clarament diferenciats al llarg de cada dia. 

Des d’aquell moment hauria d’haver unes hores vall amb un preu especialment baix a les nits, unes hores planes amb preu intermedi, i després una sèrie d’hores punta on l’electricitat seria més cara. A aquests períodes amb diferents preus se’ls coneix com a trams horaris. 

Amb el gran desgavell que portem patint en el mercat, aquests trams estan deixant de ser coherents, ja que el preu de les hores en què la llum hauria d’estar més barata no deixa de pujar. 

Per tant, els trams horaris s’han desvirtuat totalment. Des de la Cooperativa creem que la millor solució es modificar l’estructura tarifària que ara mateix estem oferint a tots els abonats.

La nova estructura queda fixada de la següent manera:

Els períodes en potencia, no es modifiquen i queden definits de la següent manera: 

En canvi, els 3 períodes d’energia passen a tindre el mateix preu sense distinció horària: 

Els nous preus que s’apliquen en la tarifa 2.0TD són els següents:

  • Els preus estan condicionats als canvis normatius.
  • El cost de l’energia està condicionada per les despeses en la compra d’energia de cada mes, on s’apliquen uns descomptes en el terme de l’energia per a deixar-la a preu de cost.
  • Fins que la situació del mercat elèctric millore,  al preu del terme de l’energia la Cooperativa aplicarà un descompte per a deixar el preu final lo més ajustat possible a les despeses en la compra d’energia de cada mes.