Jocs al carrer

El passat 23 de juny la Cooperativa Elèctrica de Meliana va organitzar una jornada d’activitats i jocs al carrer per als més menuts. Els xiquets i xiquetes van córrer, van gaudir i jugar amb els nostres jocs més tradicionals.

També n’hi hagué una actuació de màgia per a totes les famílies que van omplir d’il·lusió les caretes dels més menuts.

Gràcies per la vostra participació, tots junts fem poble.

Imatges Juan Rodrigo Legua
facebook.com/juan.rodrigolegua/

Activitats esportives amb motiu del centenari

Durant el mes de juny la Cooperativa Elèctrica de Meliana va organitzar juntament amb els clubs de la població, unes jornades d’activitats esportives amb motiu del seu centenari. 

En l’esport en equip, és fonamental la cooperació i el companyerisme, aspectes que volem fomentar des de la Cooperativa Elèctrica de Meliana, ja que és clau per a l’èxit de qualsevol projecte present o futur. 

A més, amb aquestes primeres jornades esportives la Cooperativa es promou un estil de vida actiu i saludable, la qual cosa demostra el nostre compromís amb la comunitat del poble de Meliana.

Els clubs que ja han participat en aquestes activitats són:

– El Bàsquet Club Meliana

– El Meliana Club de Futbol

– El club de Pilota Valenciana de Meliana

Imatges Juan Rodrigo Legua
facebook.com/juan.rodrigolegua/

Bateria Virtual Cooperativa Elèctrica de Meliana

T’expliquem amb detall
com funciona la Bateria Virtual

Elèctrica de Meliana, S. Coop. V. t’abona el 100% dels excedents produïts per la teua instal·lació fotovoltaica!

Fins ara podies compensar en una sola factura elèctrica la teua producció/excedents fins al valor de la teua energia consumida (terme d’energia). A partir d’ara, amb la Bateria Virtual, el valor en € de la producció de la teua instal·lació fotovoltaica que supere aquest terme d’energia, s’acumularà en una hucha virtual, per a ser descomptats en mesos posteriors on el teu consum siga superior a la teua producció.

T’ho posem fàcil amb els següents exemples!

El valor de l’energia que produeixes amb les teues plaques i que no consumeixes, se’t restarà del cost del terme d’energia i per tant, del que has consumit de la xarxa. El que sobre de la teua producció, s’acumularà a la Bateria Virtual per a descomptar a les factures on consumeixes més energia de la que produeixes!

Es podrà consultar el valor de la Bateria reflectit a les factures. El valor acumulat en aquesta Bateria Virtual s’aplicarà a qualsevol factura vinculada a alguna de les residències que tinga el mateix titular (per exemple, les plaques fotovoltaiques de la segona residència poden generar estalvi energètic a la factura de la residència habitual).

*En el cas que el client es done de baixa del servei d’Elèctrica de Meliana, S. Coop. V., el client renuncia al saldo virtual que tinga acumulat en aquell moment.

Convocatòria Assamblea General Ordinària

Convocatòria Assemblea General Ordinària

 

Per acord del Consell Rector d’Elèctrica de Meliana, S. Coop. V. en la seua reunió ordinària de data 16  de maig de 2023, es convoca a les persones sòcies de la Cooperativa a l’Assemblea General Ordinària que se celebrarà el dimecres, dia 28 de juny, a les 18:30 hores en primera convocatòria i a les 19:00 hores en segona convocatòria, en la sala d’actes de l’Ajuntament de Meliana, situat en la Plaça Major, 1, per a tractar els següents punts:

Ordre del dia

 
  1. Informe de gestió de l’exercici 2022.  
  2.  Aprovació, si escau, dels comptes anuals exercici 2022 i distribució de resultats.
  3. Aprovació, si escau, de proposta de modificació dels articles 1 al 50 inclusivament dels estatuts socials. 
  4. Autoritzar el president perquè puga elevar a públic l’acord adoptat en el punt anterior de l’ordre del dia, així com el text refós dels estatuts de la Cooperativa i atorgar quants documents públics o privats siguen necessaris, incloent-hi els d’esmena, interpretació i ratificació fins a la definitiva inscripció del mateix en el Registre de Cooperatives.
  5. Renovació, per mandat estatutari, de la meitat dels membres del Consell Rector: President, Secretari, Vocals 1 i 3. 
  6. Elecció de dos membres per a formar part del Consell Rector per produir-se vacant definitiva en els càrrecs de Vicepresident i Vocal 4. Pel temps que els restarà de mandat als consellers substituïts (2 anys). 
  7. Precs i preguntes.
  8. Aprovació de l’Acta de l’Assemblea, o si escau, designació de dues persones sòcies perquè, juntament amb el president, procedisquen a la seua aprovació.
 

Totes les persones sòcies que desitgen presentar-se a formar part de la Junta Rectora, hauran d’omplir i entregar en les nostres oficines l’imprès de candidatura, fins al dia 26 de juny a les 14.00 hores.
Les candidatures s’exposaran en el tauler d’anuncis.
Per a poder votar és imprescindible presentar el DNI.
Per a representar el vot és imprescindible presentar la fotocòpia del DNI del representat.
La documentació que se sotmetrà a la consideració de l’Assemblea, és a dir, els comptes anuals, l’informe de gestió, l’informe d’auditoria, així com l’informe justificatiu de la proposta de modificació estatutària que se sotmet a aprovació, estaran a la seua disposició en el domicili social de la Cooperativa i en les oficines de la Plaça Major, 8, en horari d’atenció al públic (de 09:00 a 13:00 hores de dilluns a divendres) i en la seu electrònica www.electricademeliana.com
Les persones sòcies que ho sol·liciten per escrit tindran drets a rebre gratuïtament còpia d’aquests documents amb antelació a la celebració de l’Assemblea.

 

Meliana a, 6 de juny de 2023

EL CONSELL RECTOR

Gran participació a les Calderes al carrer

Ahir 27/05/2023 al migdia, Meliana es va bolcar en un ambient festiu per a celebrar el centenari de La Cooperativa Elèctrica. Les calderes es van cuinar i repartir al carrer José M. Rausell, amb una gran afluència de públic del poble de Meliana. Va ser un moment emocionant ple de cares conegudes, somriures, alegria i sobretot menjar.

La Cooperativa Elèctrica de Meliana dona les gràcies per la gran participació i acollida d’aquestes Calderes al Carrer amb motiu del seu centenari; gràcies als nostres socis cooperativistes i al poble de Meliana, podem seguir sent “la llum d’un poble

Imatges Juan Rodrigo Legua
facebook.com/juan.rodrigolegua/

Eléctrica de Meliana als medis

La Cooperativa Elèctrica de Meliana als medis de comunicació:

El períodico digital el Meridià ha publicat dues notícies en relació a la presentació de la col·lecció de llibres «Meliana III. Cent Anys de Llum Cooperativa» i l’acte de presentació del programa d’actes i activitats del centenari de la cooperativa elèctrica:

Presentació del llibre ‘Meliana llI. Cent anys de llum cooperativa’

La Cooperativa Elèctrica de Meliana celebra el centenari presentant un llibre en tres volums

Calderes al carrer

Atenció Meliana! S’acosta el Dia de Calderes – Cent Anys de Llum Cooperativa, un esdeveniment que forma part del programa d’actes commemoratius del Centenari de la Cooperativa Elèctrica de Meliana.

La celebració tindrà lloc el 27/05/2023 a les 14.00 h al carrer José M. Rausell al costat de la Llar del Jubilat a Meliana.

Els socis/as tindran dret a dos tiquets gratuïts per a l’esdeveniment, els quals podran recollir-se del 2 al 22/05/2023 en les oficines de la Cooperativa. A més, aquells que desitgen comprar tiquets addicionals podran fer-ho a un preu popular de 3€ per tiquet.

Aquest dia és una oportunitat única de fer poble i una mostra de gratitud cap a tots els socis i sòcies que han contribuït a l’èxit de la cooperativa i el poble de Meliana.

Programa Conmemoratiu Centenari Cooperativa

Presentem el Programa d’actes commemoratius amb motiu del centenari de la Cooperativa Elèctrica de Meliana. Enguany promet ser una celebració emocionant i significativa per al poble de Meliana i la història de la nostra Cooperativa. Aquest programa inclourà diversos actes i activitats, amb la finalitat de conjuminar a persones de diferents edats, els que són, han estat i seran part de la nostra història i raó de ser. Gràcies per ser tots la llum de la Cooperativa.

28/04/2023 — 19.00h
PRESENTACIÓ DE L’OBRA «MELIANA III. CENT ANYS DE LLUM COOPERATIVA»
Auditori Centre Cultural Rausell
C/Josep Maria Rausell, 3

Al finalitzar l’acte hi haurà una actuació de:
L’Orquestra de Plectre de Meliana

02 — 22/05/2023
REPARTIMENT DE L’OBRA, I DE TICKETS PER A LES CALDERES A TOTS ELS SOCIS I SÒCIES.
Oficines Plaça Mayor 8 baix
Dilluns a divendres de 9.00h – 14.00h
Dimarts i dijous de 16.00h – 17.30h
Per motius d’organització, passat el 22/05/2023,  no es podran recollir tickets. És necessari presentar el DNI  del soci per recollir l’obra i els 2 tickets gratuïts.

05/2023
XARRADES ALS CENTRES EDUCATIUS. “CENT ANYS DE LLUM COOPERATIVA”

27/05/2023 — 14.00h
DIA DE CALDERES “CENT ANYS DE LLUM COOPERATIVA”
C/ Del Sol, junt a la Llar del Jubilat
Cada soci/a tindrà dos tickets gratuïts, que hauran d’haver recollit prèviament. Es podran comprar tickets addicionals al preu popular de 3€ per ticket. L’entrega gratuïta o compra dels tickets serà del 2 al 22/05/2023

06/2023

ACTIVITATS ESPORTIVES “CENT ANYS DE LLUM COOPERATIVA”
Es realitzaran diferents activitats amb la col·laboració dels club esportius de Meliana.
– Club de Pilota Valenciana de Meliana
– Bàsquet Club Meliana
– Meliana Club de Fútbol
– Club Ciclista de Meliana
– Club d’escacs de Meliana

23/06/2023 — 10.30h a 13.30h
ACTIVITATS INFANTILS — Plaça Mayor 

24/06/2023
CELEBRACIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

09/2023 — ACTE DE CLOENDA 
TEATRE MUSICAL “EL DIETARI DE MATILDE SALVADOR: LA BANDA SONORA DE LA CREACIÓ DE LA COOPERATIVA”
Representat per l’organització “EMSEMBLE GREGAL”
Actuació que comptarà amb una actriu amb poesia soprano, violins, xelo, piano i un conjunt de tabals i dolçaines. *Data, horari i lloc per determinar

Meliana III. Cent Anys de Llum Cooperativa

La Cooperativa Elèctrica de Meliana compleix cent anys des de la seva fundació en 1922, per a celebrar el nostre aniversari, la Junta rectora va aprovar en 2019 la realització d’un ambiciós estudi que recopilaria la història de l’entitat, la història del poble i la seva memòria en tres volums. Aquest projecte, titulat «Meliana III. Cent Anys de Llum Cooperativa» ha estat coordinat per Albert Ferrer Orts i realitzat per un equip d’investigadors locals, el que ha donat lloc a una meticulosa col·lecció, necessària per a entendre les arrels del poble de Meliana. En aquest volumns s’analitza detalladament la fundació de la cooperativa, la seva evolució fins a l’actualitat, la història de la localitat des de l’època medieval i aspectes que formen part de la història i de l’evolució social i cultural del nostre poble.

Aquests volums seran, per als socis de la cooperativa i al veïnat en general, un instrument fonamental per a aprofundir en la història de Meliana.

Els socis podran recollir una còpia d’aquesta obra en les oficines Plaza Mayor 8 baix, junt a dos tiquets d’una ració de caldera per participar en el dia de les calderes:

Dilluns a divendres de 9.00h – 14.00h
Dimarts i Dijous de 16.00h – 17.30h

Per motius d’organització, passat el 22/05/2023, no es podran recollir tiquets. És necessari presentar el DNI del soci per a recollir l’obra i els 2 tiquets gratuïts.

Presentació 100 anys de Llum Cooperativa

El passat dia 28 d’abril en el Centri Cultural Rausell va tenir lloc la presentació de la col·lecció de llibres “Meliana III. Cent anys de llum cooperativa”, que va marca l’inici dels actes commemoratius del centenari de la Cooperativa Elèctrica de Meliana. En l’esdeveniment, participaren l’alcalde de Meliana Josep Riera, el president de la cooperativa Ramon Ruiz, l’impulsor del llibre Ismael Pons i el coordinador de l’edició Albert Ferrer, els qui van destacar la importància de la cooperativa per al poble i el seu compromís amb la sostenibilitat energètica.

El president de la Cooperativa Elèctrica va fer un recorregut per la història de l’entitat i la seva contribució al desenvolupament del poble de Meliana. A més, l’impulsor del llibre va explicar com va sorgir la idea en 2018 i com es va desenvolupar el projecte. D’altra banda, el coordinador del llibre va destacar la importància i ambició del projecte i va agrair la col·laboració dels diferents autors i autores.

Finalment, els autors, editors i lingüista presents en l’esdeveniment, juntament amb els membres de la Junta Rectora de la Cooperativa Elèctrica, van pujar a l’escenari per a ser reconeguts pel seu treball. L’esdeveniment va concloure amb una actuació de l’Orquestra de Plectre de Meliana, que va fer vibrar als assistents amb les seves interpretacions. En resum, la presentació del llibre i els actes commemoratius del centenari de la Cooperativa Elèctrica de Meliana van ser un èxit i van demostrar la importància de la cooperació i el compromís amb la sostenibilitat energètica.

Imatges: Juan Rodrigo