Circular informativa setembre 2022

ASSUMPTE: SITUACIÓ MERCAT ELÈCTRIC I AUGMENT DE PREUS 

Estimats socis/as

Tal i com els hem informat en circulars anteriors, el mercat de la electricitat continua en una situació excepcional. A pesar de que ja els hem advertit en nombroses circulars, volem tornar a informar-los que els preus de venda se estan analitzant mensualment per a adaptar-los a la actualitat vigent en cada moment.

Des de principis d’any hem treballat en base a uns preus base elevats, amb l’objectiu d’adaptar estos preus a les despeses reals de cada mes mitjançant un descompte mensual en el terme de l’energia. Però la situació actual fa que estos preus base, aquest últim mes, han quedat per baix del preu que deuríem haver repercutit en la facturació del mes d’agost, i dels que tindrem en aquest mes de setembre.

Per un altra banda, degut a la nova normativa de fixació de preus en el mercat majorista, els preus de les franges horàries han tingut un canvi significatiu, passant la franja horària més barata (nits i caps de setmana 24h) a ser la franja amb el preu més elevat.

Per tot açò, volem informar-los que a partir del 1 d’octubre els preus base del terme de l’energia que estem utilitzant van a sofrir un augment significatiu. Des de l’òrgan rector creem que la millor opció es eliminar les discriminacions horàries i tornar a tindre un preu únic per a totes les hores del dia. El nou preu base a aplicar serà:

TARIFA 2.0TD (potencia contractada < 15 KW)
TARIFA P1 P2 P3
 2.0TD   0,558721 €/kWh   0,558721 €/kWh 0,558721 €/kWh

També creem necessari tornar a informar-los que, en els últims temps, s’ha produït un gir dràstic en la comparativa entre els preus oferts per les grans comercialitzadores elèctriques front als preus oferts per la Cooperativa, de forma que les grans empreses estan oferint preus més baixos que la nostra Cooperativa, al contrari de lo que ha passat històricament.

La nostra Cooperativa, com moltes més comercialitzadores xicotetes que estem en el mercat lliure, seguim treballant a pesar de que cada volta la compra diària de l’energia per a tots els nostres abonats requereixen de majors avals, fiances i garanties per culpa de la incertesa i de la gran inestabilitat del preu en cada hora del dia.

Continuarem treballant per a oferir els millors preus possibles, dins de les nostres possibilitats, però sempre sense comprometre el futur de la Cooperativa.

I, per últim, els volem tornar a recordar que el seu contracte no te ningun tipo de penalització en el cas de que desitgen canviar de comercialitzadora.

En Meliana, a 1 de setembre de 2022

Variacions del preu de l’energia

La principal causa de les fluctuacions de preu de l’energia és que el preu del gas està experimentat fortes pujades, i el seu ús és primordial per a la producció d’energia en les denominades centrals de cicle combinat. Així que, qualsevol impacte en el preu del gas té la seua repercussió immediata en el preu de la llum.

 

Durant el mes de juliol, el gas ha tingut el major preu de la història i s’ha batut el rècord d’energia elèctrica generada mitjançant gas (29% del total en cicles combinats).

 

El govern ha decidit limitar el preu del gas, però generant un nou cost normatiu denominat “Tope preu del gas”, però aquesta mesura ha sigut insuficient, i ha provocat que la factura s’haja encarit per haver de suportar l’usuari final el cost d’aquesta nova mesura.

 

La cooperativa aquest nou concepte normatiu el té inclòs en el preu final de l’energia.

 

La compensació del gas en el mercat elèctric ha penalitzat especialment l’horari vall.

 

El passat 1 de juny de 2021, va entrar en vigor a Espanya un nou format de factura elèctrica. En ell, es distingeixen tres períodes de facturació amb preus clarament diferenciats al llarg de cada dia.

 

Des d’aquell moment hauria d’haver unes hores vall amb un preu especialment baix a les nits, unes hores planes amb preu intermedi, i després una sèrie d’hores punta on l’electricitat seria més cara. A aquests períodes amb diferents preus se’ls coneix com a trams horaris.

 

Amb el gran desgavell que portem patint en el mercat, aquests trams estan deixant de ser coherents, ja que el preu de les hores en què la llum hauria d’estar més barata no deixa de pujar.

 

Per tant, els trams horaris s’han desvirtuat totalment. Des de la Cooperativa estarem atents a aquesta situació, i en el cas de persistir, haurem de plantejar-nos una modificació en l’estructura tarifària que ara mateix estem oferint a tots els abonats.

 

Insistim a recomanar a tots els socis que reduïsquen els consums en la mesura que siga possible, també en les hores “verdes”, és a dir les nocturnes i els caps de setmana.

Canvis de preus a partir d’abril 2022

Degut a la publicació d’un nou Real Decret-llei 6/2022, de 29 de març, per el que s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra en Ucrania, hem de modificar els preus per tal d’adaptar-los a la nova normativa.

Els nous preus els teniu publicats a l’apartat de tarifes d’aquesta web.

Advertim que mentre dure la situació d’incertesa e inestabilitat en el mercat elèctric, continuarem adaptant els preus finals amb un descompte al preu de l’energia per tal d’aproximar-la al cost real de compra de cada mes.

Continuarem treballant per tal d’oferir els millors preus possibles, però sempre sense comprometre el futur de la nostra Cooperativa.

Recordar-los que, segons consta en les nostres condicions generals, el seu contracte amb la Cooperativa no té cap mena de penalització en e l cas que desitgen canviar de comercialitzadora.

El Consell Rector

Assamblea informativa març 2022

Estimats socis/ies

Tal com els informem en circulars anteriors, el mercat de l’electricitat es troba en una situació excepcional. Però, a pesar que ja els hem advertit en nombroses circulars que mentre durara aquesta situació d’incertesa i inestabilitat, els preus de venda s’analitzarien mensualment, i s’adaptarien a l’actualitat vigent a cada moment. Creiem necessari comunicar-los que, en els últims temps, s’ha produït un gir dràstic en la comparativa entre els preus oferits per les grans comercialitzadores elèctriques enfront dels preus oferits per la Cooperativa, de manera que les grans empreses estan oferint preus més baixos que la nostra Cooperativa, al contrari del que ha succeït històricament.

Aquestes grans comercialitzadores pertanyen als mateixos grups que les empreses productores d’energia elèctrica, de manera que realitzen la compravenda d’electricitat entre empreses del mateix grup a través de contractes bilaterals, sense haver de patir el gran impacte d’increment de preus que hi ha hui en el mercat, ja que a penes han d’acudir a ell. Mentrestant, les xicotetes comercialitzadores com és la nostra Cooperativa, que comprem en el mercat elèctric l’energia, hem patit aquest increment gran de despeses.  

Si ja de per si l’increment d’aquests últims mesos ha sigut greu, aquest principi de mes l’augment ja resulta devastador, havent arribat el 8 de març de 2022 un màxim històric de 544,98 €/MWh. Encara que en les pròximes dates el govern pensa realitzar alguna actuació per a reduir aquestes despeses, des de la Cooperativa no podem assegurar quan podrem tornar a oferir preus per davall de totes les companyies.

Per a poder informar-los amb major detall de la greu situació en la qual es troba la Cooperativa, i per a poder atendre de manera directa tots els seus suggeriments i preguntes, en una acció coordinada amb totes les cooperatives sòcies de la Federació de Cooperatives Elèctriques de la C.V., es convoca assemblea informativa, que se celebrarà el pròxim dimecres 23 de març a les 18:00 hores en el saló d’actes de l’Ajuntament, en Plaza Major, 1 (46133) Meliana.

Des de la Cooperativa, desitgem que les condicions del mercat elèctric tornen al seu llit normal al més prompte possible, i ens permeta oferir preus estables i competitius. I lamentem no poder oferir-los els preus tan favorables que històricament hem aplicat.

I, finalment, els tornem a recordar que el seu contracte no té cap mena de penalització en cas que desitgen canviar de comercialitzadora.

 

En Meliana, a 10 de març de 2022

El Consell Rector

Circular Informativa febrer 2022

Estimats socis /sòcies

Els informem que la Cooperativa juntament amb l’Ajuntament de Meliana, ha promogut el que serà la primera Comunitat Energètica a Meliana (CEM). Aquesta comunitat energètica produirà energia solar fotovoltaica destinada a l’autoconsum elèctric, i està situada en la coberta de la pista de bàsquet del poliesportiu de Meliana.

 

A causa de les restriccions normatives només poden adherir-se a aquesta comunitat els subministraments que estiguen a 500 metres de la instal·lació.

 

Si el seu subministrament es troba dins d’aquest rang de distancia, en las pròximes dates rebran una circular personalitzada subministrament, i des de eixe instant, vostès poden formar part d’aquesta Comunitat adquirint una part dels drets de producció de la instal·lació comunitària, i així, poder autoconsumir energia produïda al costat del seu habitatge, contribuir a reduir les emissions contaminants que acreixen el canvi climàtic, així com reduir l’import de la seua factura elèctrica.

 

El divendres que ve dia 25 de febrer a les 10.30 hores en el saló de plens de l’Ajuntament, l’Ajuntament organitza al costat de l’Oficina itinerant de transició energètica, una xarrada sobre les Comunitats Energètiques, en la qual la Cooperativa realitzarà una intervenció per a presentar aquest projecte pilot realitzat a Meliana.

 

Si creu que esta dins del rang de distancia, i vol informació detallada del funcionament de la Comunitat energètica, així com de les condicions econòmiques necessàries per a poder adquirir una part dels drets de producció, pot posar-se en contacte amb la Cooperativa a través de les següents vies:

  • Per telèfon telefonant al 961491768
  • Per mail escrivint-nos a administracion@electricademeliana.com
  • Personalment en les nostres oficines de la Plaça Major 8, en horari de matins de 9:00h a 14:00h o vesprades de dimarts i dijous de 15:30h a 17:00h.

El Consell Rector

Descompte cooperatiu al terme de l’energia

El Consell Rector de la Cooperativa anuncia que degut a que el mercat ha disminuït l’escalada de preus en la compra de la llum que estem vivint, volem comunicar-vos que si tot continua com fins ara, a la factura de gener aplicarem un descompte cooperatiu al terme de l’energia.

La quantia d’aquest descompte dependrà del preu final de compra de l’energia que la Cooperativa tinga que suportar al mes de gener.

Aquest descompte anirà variant cada mes per tal d’adaptar-lo a la situació particular de cada mes.

Volem recordar-vos que la Cooperativa es una entitat sense ànim de lucre, i que la nostra finalitat es la d’oferir les millors condicions possibles, tant al preu final de la factura elèctrica, com en la resta de serveis addicionals que realitzem per a tots els socis i sòcies.

I per a finalitzar, volem agrair-vos la confiança que any rere any esteu depositant en aquest Consell Rector.

Tarifes a partir de gener de 2022

Tal i com vàrem informar en circulars darreres, des de juny de 2021 el mercat de l’electricitat es troba en una situació excepcional, amb constants pujades del preu de l’electricitat i marcant diàriament rècords històrics de preu de l’energia.

A tot açò, devem afegir que a partir del 1 de gener hi ha un augment dels peatges i càrrecs, que afectaran als preus finals (Resolució de 16 de desembre de la CNMC).

Advertim que mentre dure la situació d’incertesa e inestabilitat en el mercat elèctric, els preus de venda s’analitzaran mensualment, i s’adaptaran a l’actualitat vigent a cada moment.

Continuarem treballant per tal d’oferir els millors preus possibles, però sempre sense comprometre el futur de la nostra Cooperativa.

Recordar-los que, segons consta en les nostres condicions generals, el seu contracte amb la Cooperativa no té cap mena de penalització en el cas que desitgen canviar de comercialitzadora.

Nous preus a partir de gener 2022

 

PREUS POTENCIA CONTRACTADA €/kWany
TARIFA P1 P2 P3 P4 P5 P6
 2.0TD 29,958739 7,652135        
 3.0TD 19,462710 14,935829 7,449697 6,193957 3,442047 2,325859
PREUS ENERGIA CONSUMIDA €/kWh
TARIFA P1 P2 P3 P4 P5 P6
 2.0TD 0,470755 0,389556 0,336973      
 3.0TD 0,482156 0,435918 0,408004 0,393490 0,350152 0,336181

El Consell Rector

Tarifes a partir de novembre de 2021

Com a continuació a lo indicat en la Circular Informativa de setembre, els preus de compra de la energia s’han moderat lleugerament en la primera quinzena de novembre, encara que han tornat a la senda alcista, rosant màxims en la segona quinzena.

No obstant aixó, esta moderació de preus ens permet ajustar els preus en el terme de energia a la baixa en un 11 % aproximadament, segons tarifes.

Els nous preus seran d’aplicació en la facturació del 30.11.2021.

Per últim, tornem a informar-los que mentre dure la situació d’incertesa e inestabilitat en el mercat elèctric, els preus de venda s’analitzaran mensualment, i s’adaptaran a la actualitat vigent en cada moment.

Tarifa novembre 2021
TARIFA P1 P2 P3 P4 P5 P6
 2.0TD 0'290248 0'272041 0'233799      
 3.0TD 0'317648 0'291053 0'277856 0'271847 0'241733 0'233033

El Consell Rector

La primera comunitat energètica local de meliana

La Cooperativa Elèctrica de Meliana serà la primera Comunitat Energètica Local de Meliana, aquest primer projecte estarà formada per 168 mòduls fotovoltaics amb una potència total instal·lada de 78 kWp que oferirà energia solar per a l’autoconsum als subministrament de la Cooperativa Elèctrica de Meliana que vulguen formar part de la primera comunitat energètica i que complisquen amb els requisits legals. La instal·lació estarà situada en la coberta de la pista de bàsquet del poliesportiu de Meliana, gràcies a la cessió de la coberta per part de l’Ajuntament de Meliana. Aquest primer projecte pretén ser el primer d’altres projectes, amb l’objectiu de poder oferir energia generada en la nostra població per a ser autoconsumida per totes aquelles persones que no tinguen la possibilitat de tindre una instal·lació pròpia d’autoconsum elèctric.

 

 

 

Segons la CONVOCATÒRIA: Resolució de 21 d’abril de 2021, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes destinades al foment d’instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica en règim de comunitats d’energies renovables, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2021. SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 44.531,48 Euros

El Consell Rector

Xarrada instalacions fotovoltaiques per a l’autoconsum

Aprofitant la VI Setmana de la ciència i el medi ambient “LA *SETCIÈNCIES” que tots els anys prepara l’Ajuntament de Meliana, la Cooperativa Elèctrica de Meliana oferirà una xarrada per a tots els veïns i veïnes de Meliana el pròxim dia 28 d’octubre de 2021 a la sala d’exposicions de l’Institut Municipal de Cultura.

En aquesta xarrada explicarem els components d’una instal·lació fotovoltaica destinada a l’autoconsum, els costos i els beneficis que aquest tipus d’instal·lacions ofereixen tant als consumidors finals com també els beneficis mediambientals que aporten al planeta, així com les ajudes que hui dia ofereixen tant els Ajuntaments com les administracions públiques.

També, explicarem a tota la població el projecte que s’està llançant amb l’ajuda de l’Ajuntament per a instal·lar la primera Comunitat Energètica Local a Meliana, aquesta instal·lació estarà situada en la coberta de la pista de bàsquet del poliesportiu Municipal. La instal·lació constarà d’una potència de 78,12 kWp, i inicialment la idea és que oferisca energia fotovoltaica per a l’autoconsum a tots aquells veïns i veïnes de Meliana que es troben a menys de 500 metres de la instal·lació, amb la prioritat per a aquelles persones que en els seus habitatges no tingues la possibilitat tècnica de tindre una instal·lació pròpia.

Aquesta primera Comunitat energètica serà possible gràcies a l’Ajuntament de Meliana, el qual cedirà la coberta de la pista per un període de 25 anys, així com, gràcies a les administracions públiques, com és la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç I Treball, que ens han concedit a través del Programa d’Ajudes IVACE a Instal·lacions d’Autoconsum en Comunitats d’Energies Renovables, en la Resolució de 21 d’abril de 2021, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes destinades al foment d’instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica en règim de comunitats d’energies renovables, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2021, una SUBVENCIÓ CONCEDIDA DE: 44.531,48 Euros.