Circular informativa maig 2021

CIRCULAR INFORMATIVA MAIG 2021

ASUMPTE: NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES 2.0TD

Estimats socis /sòcies

La Junta Rectora de la Cooperativa Elèctrica de Meliana els informa que a partir del dia 1 de juny de 2021 a entrat en vigor per a tots i totes, una nova tarifa elèctrica, anomenada Tarifa 2.0TD, que a continuació passem a explicar-los, ja que aquesta tarifa distingeix tres períodes horaris cadascun a un preu diferent.

TARIFA 2.0TD

La Tarifa 2.0TD engloba totes les tarifes actuals per als subministraments amb una Potència menor o igual a 15 kW i connectades a Baixa Tensió.

Aquesta nova tarifa tindrà 2 períodes de potència:

  • De manera automàtica, la potència contractada actual serà la futura potència contractada en els dos períodes.
  • Igual que abans, la potència a facturar serà la contractada en cada període. La potència continuarà estant limitada a través del seu equip de mesura.
  • Els períodes en potència queden definits de la següent manera:

En canvi, tindran 3 períodes d’energia:

  • La facturació del terme d’energia es farà de la mateixa manera que fins ara, és a dir, per a cada període tarifari, es multiplicarà l’energia consumida pel preu.
  • No hi ha distinció entre estiu i hivern en els períodes.
  • Els períodes en energia queden definits de la següent manera:

Els nous preus que aplicarem en la tarifa 2.0TD són els següents:

Recomanacions de contratació i condicions generals

Vos recordem que a l’apartat de descàrregues podeu descarregar tant les condicions general de contractació, com una sèrie de recomanacions per a una futura contractació. Aquestes condicions general tanbé les podeu consultar i descarregar des de l’àrea de clients, accedint amb el vostre usuari i contrasenya.