Bateria Virtual Cooperativa Elèctrica de Meliana

T’expliquem amb detall
com funciona la Bateria Virtual

Elèctrica de Meliana, S. Coop. V. t’abona el 100% dels excedents produïts per la teua instal·lació fotovoltaica!

Fins ara podies compensar en una sola factura elèctrica la teua producció/excedents fins al valor de la teua energia consumida (terme d’energia). A partir d’ara, amb la Bateria Virtual, el valor en € de la producció de la teua instal·lació fotovoltaica que supere aquest terme d’energia, s’acumularà en una hucha virtual, per a ser descomptats en mesos posteriors on el teu consum siga superior a la teua producció.

T’ho posem fàcil amb els següents exemples!

El valor de l’energia que produeixes amb les teues plaques i que no consumeixes, se’t restarà del cost del terme d’energia i per tant, del que has consumit de la xarxa. El que sobre de la teua producció, s’acumularà a la Bateria Virtual per a descomptar a les factures on consumeixes més energia de la que produeixes!

Es podrà consultar el valor de la Bateria reflectit a les factures. El valor acumulat en aquesta Bateria Virtual s’aplicarà a qualsevol factura vinculada a alguna de les residències que tinga el mateix titular (per exemple, les plaques fotovoltaiques de la segona residència poden generar estalvi energètic a la factura de la residència habitual).

*En el cas que el client es done de baixa del servei d’Elèctrica de Meliana, S. Coop. V., el client renuncia al saldo virtual que tinga acumulat en aquell moment.

Tags: No tags

Comments are closed.