Noves Tarifes setembre 2021

Segons acord del Consell Rector amb data 16.09.2021, atenent a lo establert en el Real Decret-Llei 17/2021, de 14 de setembre, de mesures urgents per a mitigar l’impacte de l’escalada de preus del gas natural en els mercats minoristes de gas i electricitat, es modifiquen les tarifes en els termes de potencia i energia que seran aplicables a partir de hui.

 

PREUS POTENCIA CONTRACTADA €/kWany
TARIFA P1 P2 P3 P4 P5 P6
 2.0TD 25'751327 7'372816        
 3.0TD 13'789209 12'270521 5'394124 4'124956 1'346146 1'277258
PREUS ENERGIA CONSUMIDA €/kWh
TARIFA P1 P2 P3 P4 P5 P6
 2.0TD 0'270787 0'253189 0'216145      
 3.0TD 0'295295 0'270360 0'257520 0'251692 0'223461 0'215379

El Consell Rector

Comunicació Important

CIRCULAR INFORMATIVA SETEMBRE 2021

ASUMPTE: SITUACIÓ EXCEPCIONAL MERCAT ELÈCTRIC

Estimats socis /sòcies

Com tots saben, des de juny de 2021 el mercat de l’electricitat es troba en una situació excepcional, amb constants pujades del preu de l’electricitat i marcant diàriament rècords històrics de preu de l’energia.

Tots els socis i sòcies saben que hem mantingut una política de preus estables anuals, juntament amb una política de preus baixos, i per això, la Junta Rectora mantenint la línia seguida en aquests anys, va adaptar els preus segons els nous trams horaris amb l’objectiu que la majoria de socis no notara cap augment en la seua factura el mes de juny passat, fins i tot sent conscients que els preus d’aquest 2021 eren superiors als de l’any anterior. Però, lamentablement, el que mai imaginarem és que el preu de la compra de l’energia arribaria als límits que està arribant actualment, per la qual cosa, y molt al nostre pesar, hem hagut de modificar el preu de l’energia aquestes últimes dates amb l’objectiu de minimitzar l’impacte econòmic que està generant aquesta situació en la Cooperativa, i també per a adaptar els nous preus a les condicions recollides el Reial decret llei 17/2021, de 14 de setembre.

Advertim que mentre dure la situació d’incertesa e inestabilitat en el mercat elèctric, els preus de venda s’analitzaran mensualment, i s’adaptaran a l’actualitat vigent a cada moment.

Volem aprofitar per a informar-los que els nous preus tant de la potència com de l’energia es troben publicats en la nostra seu electrònica: www.electricademeliana.com.

Recordar-los que, segons consta en les nostres condicions generals, el seu contracte amb la Cooperativa no té cap mena de penalització en el cas que desitgen canviar de comercialitzadora.

*Aquesta comunicació ha sigut remesa per el canal de comunicació que cada soci, sòcia, associat o associada té habilitat, ja siga per mail o per correu ordinari.