Nota Informativa

Davant la situació excepcional que estem vivint per la crisi del COVID-19, per recomanació expressa dels nostres assessors de prevenció de riscos laborals i ateses les recomanacions de les autoritats competents, la Cooperativa Elèctrica de Meliana ha activat un protocol d’actuació amb les següents mesures preventives de caràcter extraordinari.

Totes les mesures descrites a continuació seran aplicable temporal i indefinida a partir del dia 16 de març de 2020.

La Cooperativa Elèctrica de Meliana continua treballant per a garantir el subministrament elèctric.
Els socis i sòcies podran fer tots els tràmits que necessiten via telefònica, a través del nostre telèfon: 96 149 17 68 o 658 89 72 29 o pel correu electrònic a info@electricademeliana.com
No s’atendrà el públic de manera presencial en les oficines, excepte en cas de justificada necessitat i prèvia cita concertada per via telefònica o telemàtica.
Per a emergències fora de l’horari laboral podeu trucar al telèfon de guàrdies 24H: 605 92 05 05

Demanem a tota la població que actue amb responsabilitat i seguint en tot moment les recomanacions de les autoritats.

Acord creació Seu electrònica

ACORD DE CREACIÓ DE LA SEU ELECTRÒNICA D’ELÈCTRICA DE MELIANA S. COOP. V.

Donant compliment al que s’estableix en el Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, i seguint el que es disposa en els estatuts socials d’aquesta Cooperativa, als efectes legals pertinents, es procedeix a la publicació de l’acord de creació de la seu electrònica de la Cooperativa.

Segons acord adoptat en Assemblea General ordinària de data 20 de Juny de 2018, es publica en aquesta pàgina web, la creació de la seu electrònica de la Cooperativa www.electricademeliana.com durant un període continuat no inferior a un mes.