Acord creació Seu electrònica

ACORD DE CREACIÓ DE LA SEU ELECTRÒNICA D’ELÈCTRICA DE MELIANA S. COOP. V.

Donant compliment al que s’estableix en el Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, i seguint el que es disposa en els estatuts socials d’aquesta Cooperativa, als efectes legals pertinents, es procedeix a la publicació de l’acord de creació de la seu electrònica de la Cooperativa.

Segons acord adoptat en Assemblea General ordinària de data 20 de Juny de 2018, es publica en aquesta pàgina web, la creació de la seu electrònica de la Cooperativa www.electricademeliana.com durant un període continuat no inferior a un mes.

Comments are closed.