Comunicació Important

CIRCULAR INFORMATIVA SETEMBRE 2021

ASUMPTE: SITUACIÓ EXCEPCIONAL MERCAT ELÈCTRIC

Estimats socis /sòcies

Com tots saben, des de juny de 2021 el mercat de l’electricitat es troba en una situació excepcional, amb constants pujades del preu de l’electricitat i marcant diàriament rècords històrics de preu de l’energia.

Tots els socis i sòcies saben que hem mantingut una política de preus estables anuals, juntament amb una política de preus baixos, i per això, la Junta Rectora mantenint la línia seguida en aquests anys, va adaptar els preus segons els nous trams horaris amb l’objectiu que la majoria de socis no notara cap augment en la seua factura el mes de juny passat, fins i tot sent conscients que els preus d’aquest 2021 eren superiors als de l’any anterior. Però, lamentablement, el que mai imaginarem és que el preu de la compra de l’energia arribaria als límits que està arribant actualment, per la qual cosa, y molt al nostre pesar, hem hagut de modificar el preu de l’energia aquestes últimes dates amb l’objectiu de minimitzar l’impacte econòmic que està generant aquesta situació en la Cooperativa, i també per a adaptar els nous preus a les condicions recollides el Reial decret llei 17/2021, de 14 de setembre.

Advertim que mentre dure la situació d’incertesa e inestabilitat en el mercat elèctric, els preus de venda s’analitzaran mensualment, i s’adaptaran a l’actualitat vigent a cada moment.

Volem aprofitar per a informar-los que els nous preus tant de la potència com de l’energia es troben publicats en la nostra seu electrònica: www.electricademeliana.com.

Recordar-los que, segons consta en les nostres condicions generals, el seu contracte amb la Cooperativa no té cap mena de penalització en el cas que desitgen canviar de comercialitzadora.

*Aquesta comunicació ha sigut remesa per el canal de comunicació que cada soci, sòcia, associat o associada té habilitat, ja siga per mail o per correu ordinari.

Circular informativa maig 2021

CIRCULAR INFORMATIVA MAIG 2021

ASUMPTE: NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES 2.0TD

Estimats socis /sòcies

La Junta Rectora de la Cooperativa Elèctrica de Meliana els informa que a partir del dia 1 de juny de 2021 a entrat en vigor per a tots i totes, una nova tarifa elèctrica, anomenada Tarifa 2.0TD, que a continuació passem a explicar-los, ja que aquesta tarifa distingeix tres períodes horaris cadascun a un preu diferent.

TARIFA 2.0TD

La Tarifa 2.0TD engloba totes les tarifes actuals per als subministraments amb una Potència menor o igual a 15 kW i connectades a Baixa Tensió.

Aquesta nova tarifa tindrà 2 períodes de potència:

  • De manera automàtica, la potència contractada actual serà la futura potència contractada en els dos períodes.
  • Igual que abans, la potència a facturar serà la contractada en cada període. La potència continuarà estant limitada a través del seu equip de mesura.
  • Els períodes en potència queden definits de la següent manera:

En canvi, tindran 3 períodes d’energia:

  • La facturació del terme d’energia es farà de la mateixa manera que fins ara, és a dir, per a cada període tarifari, es multiplicarà l’energia consumida pel preu.
  • No hi ha distinció entre estiu i hivern en els períodes.
  • Els períodes en energia queden definits de la següent manera:

Els nous preus que aplicarem en la tarifa 2.0TD són els següents: