Convocatòria Assamblea General Ordinaria 2017

El Consell Rector d’Elèctrica de Meliana, S. *Coop.V. en la seua reunió ordinària de data 25 d’Abril de 2018, va acordar convocar la celebració d’Assemblea General Ordinària el dimecres, dia 20 de juny, a les 19.30 hores en primera convocatòria i a les 20.00 hores en segona convocatòria, en la Sala d’actes de l’Ajuntament de Meliana, situat en la Plaça Major, 1, conformement al següent:

ORDRE DEL DIA

 • Lectura de l’acta anterior.
 • Informe de gestió de l’exercici 2017
 • Aprovació, si escau, dels comptes anuals exercici 2017 i distribució de resultats.
 • Acord, si escau, per a aprovar la creació de la pàgina web corporativa www.electricademeliana.com com a seu electrònica de la Cooperativa.
 • Modificació, si escau, dels Estatuts Socials.
 • Facultar al President del Consell Rector per a formalitzar i executar els acords adoptats per l’Assemblea General, així com esmenar i corregir els errors dels mateixos i la seua interpretació i procedisca a la inscripció en el Registre de Cooperatives dels acords que exigisquen tal requisit.
 • Precs i preguntes.
 • Designació de dos socis per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General.

  La documentació dels assumptes a tractar, així com l’informe justificatiu del Consell Rector i el text dels articles que se sotmeten a aprovació, es troben a la disposició dels socis en les nostres oficines, en horari d’atenció al públic.

  Meliana a 25 de maig de 2018

  EL CONSELL RECTOR

Xarrada Hispacoop. Consumidor Vulnerable

Per part del Consell Rector de la Cooperativa ens complau informar-los que:

El pròxim dia 28 de Novembre de 2017, a les 18.00 *Hores, en la seu de la Cooperativa de la C/ Colón de Meliana celebrarem una xarrada en la qual es *tractaran aspectes relacionats amb el consumidor vulnerable en el Sector Elèctric, així com aspectes de la factura, l’estalvi, el consum o l’accessibilitat.

L’entrada serà lliure fins que es complete l’aforament del local.

Us esperem.

Salutacions.

Energia Verda

El President de la cooperativa en nom de la Junta Rectora els comunica que:

La cooperativa enguany i en el futur té com un dels seus objectius millorar el medi ambient per això:

Des d’aquest mes ja podem certificar que tota l’energia que subministrem és renovable “*ENERGIA VERDA”

El President

Nova Web Elèctrica de Meliana 2015

Estem procedint a la remodelació de la nostra web, durant uns dies els continguts de la web s’aniran afegint, disculpen qualsevol error que puguen trobar al llarg de la seua visita a la web.

En Cooperativa podran trobar un breu resum de la història de la nostra Cooperativa, així com la composició del Consell Rector i l’Equip professional.

En Notícies, intentarem informar-los dels esdeveniments més rellevants que es produïsquen en el dia a dia de la nostra activitat.

En instal·lacions tenen un mapa amb la ubicació de les nostres oficines i dels nostres centres de transformació.

En Memòria Anual, tindran exposada la memòria de l’exercici anterior al que est en curs, la qual es va presentar en l’Assemblea del dia 27 de maig 2015.

En Documentació, estan penjats els pdf amb les sol·licituds de canvi més demandades, aquestes sol·licituds han de descarregar i ser emplenades i signades, posteriorment poden fer-nos-ho arribar a través del correu electrònic d’administració@electricademeliana.com., En persona en les nostres oficines *oa través del Fax 96 149 17 68.

En Descàrregues, tindran a la seua disposició les dues publicacions que hui dia té la nostra Cooperativa, un és el llibre que es va editar coincidint amb les noces d’or, i l’altre per a commemorar els 75 anys de la Cooperativa .

En Galeria, anirem presentant fotos dels actes que vaja realitzant la Cooperativa.

En Contacte, podran realitzar qualsevol consulta que desitgen, com podran comprovar, en l’apartat de departament, trobarà un desplegable que els dona diferents correus als que remetre la seua qüestió, ja siga d’àmbit general, administrativa o tècnica.

En Enllaços d’interés, hem penjat enllaços de diferents Webs del sector, que creiem que els poden ser d’utilitat, amb el temps anirem implementant aquesta secció.

Els agrairem qualsevol observació constructiva que ens puguen oferir en referència al funcionament i / o contingut de la nova web, ja que ens encantaria que la web vegada més pròxima la Cooperativa a tots els nostres Socis i Associats.