Tarifes a partir de novembre de 2021

Com a continuació a lo indicat en la Circular Informativa de setembre, els preus de compra de la energia s’han moderat lleugerament en la primera quinzena de novembre, encara que han tornat a la senda alcista, rosant màxims en la segona quinzena.

No obstant aixó, esta moderació de preus ens permet ajustar els preus en el terme de energia a la baixa en un 11 % aproximadament, segons tarifes.

Els nous preus seran d’aplicació en la facturació del 30.11.2021.

Per últim, tornem a informar-los que mentre dure la situació d’incertesa e inestabilitat en el mercat elèctric, els preus de venda s’analitzaran mensualment, i s’adaptaran a la actualitat vigent en cada moment.

Tarifa novembre 2021
TARIFA P1 P2 P3 P4 P5 P6
 2.0TD 0'290248 0'272041 0'233799      
 3.0TD 0'317648 0'291053 0'277856 0'271847 0'241733 0'233033

El Consell Rector

La primera comunitat energètica local de meliana

La Cooperativa Elèctrica de Meliana serà la primera Comunitat Energètica Local de Meliana, aquest primer projecte estarà formada per 168 mòduls fotovoltaics amb una potència total instal·lada de 78 kWp que oferirà energia solar per a l’autoconsum als subministrament de la Cooperativa Elèctrica de Meliana que vulguen formar part de la primera comunitat energètica i que complisquen amb els requisits legals. La instal·lació estarà situada en la coberta de la pista de bàsquet del poliesportiu de Meliana, gràcies a la cessió de la coberta per part de l’Ajuntament de Meliana. Aquest primer projecte pretén ser el primer d’altres projectes, amb l’objectiu de poder oferir energia generada en la nostra població per a ser autoconsumida per totes aquelles persones que no tinguen la possibilitat de tindre una instal·lació pròpia d’autoconsum elèctric.

 

 

 

Segons la CONVOCATÒRIA: Resolució de 21 d’abril de 2021, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes destinades al foment d’instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica en règim de comunitats d’energies renovables, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2021. SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 44.531,48 Euros

El Consell Rector

Xarrada instalacions fotovoltaiques per a l’autoconsum

Aprofitant la VI Setmana de la ciència i el medi ambient “LA *SETCIÈNCIES” que tots els anys prepara l’Ajuntament de Meliana, la Cooperativa Elèctrica de Meliana oferirà una xarrada per a tots els veïns i veïnes de Meliana el pròxim dia 28 d’octubre de 2021 a la sala d’exposicions de l’Institut Municipal de Cultura.

En aquesta xarrada explicarem els components d’una instal·lació fotovoltaica destinada a l’autoconsum, els costos i els beneficis que aquest tipus d’instal·lacions ofereixen tant als consumidors finals com també els beneficis mediambientals que aporten al planeta, així com les ajudes que hui dia ofereixen tant els Ajuntaments com les administracions públiques.

També, explicarem a tota la població el projecte que s’està llançant amb l’ajuda de l’Ajuntament per a instal·lar la primera Comunitat Energètica Local a Meliana, aquesta instal·lació estarà situada en la coberta de la pista de bàsquet del poliesportiu Municipal. La instal·lació constarà d’una potència de 78,12 kWp, i inicialment la idea és que oferisca energia fotovoltaica per a l’autoconsum a tots aquells veïns i veïnes de Meliana que es troben a menys de 500 metres de la instal·lació, amb la prioritat per a aquelles persones que en els seus habitatges no tingues la possibilitat tècnica de tindre una instal·lació pròpia.

Aquesta primera Comunitat energètica serà possible gràcies a l’Ajuntament de Meliana, el qual cedirà la coberta de la pista per un període de 25 anys, així com, gràcies a les administracions públiques, com és la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç I Treball, que ens han concedit a través del Programa d’Ajudes IVACE a Instal·lacions d’Autoconsum en Comunitats d’Energies Renovables, en la Resolució de 21 d’abril de 2021, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes destinades al foment d’instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica en règim de comunitats d’energies renovables, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2021, una SUBVENCIÓ CONCEDIDA DE: 44.531,48 Euros.

Horari d’atenció al públic

Estimats socis i sòcies,

Vos informem que a partir del dia 1 d’octubre tornem a atendre al públic de vesprades. El nou horari d’atenció es:

De dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h

I dimarts i dijous de 15:30h a 18:00h

Tarifes a partir de octubre de 2021

ESTIMATS SOCIS /SÒCIES

La Junta Rectora de la Cooperativa Elèctrica de Meliana els informa que tal i com els hem informat en els comunicats darrers, anem a actualitzar mensualment els preus de l’energia. Aquesta actualització de preus es degut a la crecent i continuada pujada de preus en la compra de l’energia en el mercat elèctric. El nous preus a la facturació d’octubre per al terme de l’energia seràn els següents:

Tarifa octubre 2021
TARIFA P1 P2 P3 P4 P5 P6
 2.0TD 0'322684 0'303460 0'2632219      
 3.0TD 0'354902 0'325540 0'311750 0'305438 0'272187 0'262455

El Consell Rector

Noves Tarifes setembre 2021

Segons acord del Consell Rector amb data 16.09.2021, atenent a lo establert en el Real Decret-Llei 17/2021, de 14 de setembre, de mesures urgents per a mitigar l’impacte de l’escalada de preus del gas natural en els mercats minoristes de gas i electricitat, es modifiquen les tarifes en els termes de potencia i energia que seran aplicables a partir de hui.

 

PREUS POTENCIA CONTRACTADA €/kWany
TARIFA P1 P2 P3 P4 P5 P6
 2.0TD 25'751327 7'372816        
 3.0TD 13'789209 12'270521 5'394124 4'124956 1'346146 1'277258
PREUS ENERGIA CONSUMIDA €/kWh
TARIFA P1 P2 P3 P4 P5 P6
 2.0TD 0'270787 0'253189 0'216145      
 3.0TD 0'295295 0'270360 0'257520 0'251692 0'223461 0'215379

El Consell Rector

Comunicació Important

CIRCULAR INFORMATIVA SETEMBRE 2021

ASUMPTE: SITUACIÓ EXCEPCIONAL MERCAT ELÈCTRIC

Estimats socis /sòcies

Com tots saben, des de juny de 2021 el mercat de l’electricitat es troba en una situació excepcional, amb constants pujades del preu de l’electricitat i marcant diàriament rècords històrics de preu de l’energia.

Tots els socis i sòcies saben que hem mantingut una política de preus estables anuals, juntament amb una política de preus baixos, i per això, la Junta Rectora mantenint la línia seguida en aquests anys, va adaptar els preus segons els nous trams horaris amb l’objectiu que la majoria de socis no notara cap augment en la seua factura el mes de juny passat, fins i tot sent conscients que els preus d’aquest 2021 eren superiors als de l’any anterior. Però, lamentablement, el que mai imaginarem és que el preu de la compra de l’energia arribaria als límits que està arribant actualment, per la qual cosa, y molt al nostre pesar, hem hagut de modificar el preu de l’energia aquestes últimes dates amb l’objectiu de minimitzar l’impacte econòmic que està generant aquesta situació en la Cooperativa, i també per a adaptar els nous preus a les condicions recollides el Reial decret llei 17/2021, de 14 de setembre.

Advertim que mentre dure la situació d’incertesa e inestabilitat en el mercat elèctric, els preus de venda s’analitzaran mensualment, i s’adaptaran a l’actualitat vigent a cada moment.

Volem aprofitar per a informar-los que els nous preus tant de la potència com de l’energia es troben publicats en la nostra seu electrònica: www.electricademeliana.com.

Recordar-los que, segons consta en les nostres condicions generals, el seu contracte amb la Cooperativa no té cap mena de penalització en el cas que desitgen canviar de comercialitzadora.

*Aquesta comunicació ha sigut remesa per el canal de comunicació que cada soci, sòcia, associat o associada té habilitat, ja siga per mail o per correu ordinari.

Tarifes a partir d’agost de 2021

ESTIMATS SOCIS /SÒCIES

La Junta Rectora de la Cooperativa Elèctrica de Meliana els informa que a partir del dia 1 de agost de 2021 entraràn en vigor per a tots i totes, uns nous preus per a les tarifes elèctriques, aquesta actualització de preus es degut a la crecent i continuada pujada de preus en la compra de l’energia en el mercat elèctric. El nous preus per al terme de l’energia seràn els següents:

Tarifa octubre 2021
TARIFA P1 P2 P3 P4 P5 P6
 2.0TD 0'251208 0'153313 0'102499      
 3.0TD 0'199872 0'169948 0'143428 0'125037 0'104398 0'096809

El Consell Rector

Circular informativa maig 2021

CIRCULAR INFORMATIVA MAIG 2021

ASUMPTE: NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES 2.0TD

Estimats socis /sòcies

La Junta Rectora de la Cooperativa Elèctrica de Meliana els informa que a partir del dia 1 de juny de 2021 a entrat en vigor per a tots i totes, una nova tarifa elèctrica, anomenada Tarifa 2.0TD, que a continuació passem a explicar-los, ja que aquesta tarifa distingeix tres períodes horaris cadascun a un preu diferent.

TARIFA 2.0TD

La Tarifa 2.0TD engloba totes les tarifes actuals per als subministraments amb una Potència menor o igual a 15 kW i connectades a Baixa Tensió.

Aquesta nova tarifa tindrà 2 períodes de potència:

  • De manera automàtica, la potència contractada actual serà la futura potència contractada en els dos períodes.
  • Igual que abans, la potència a facturar serà la contractada en cada període. La potència continuarà estant limitada a través del seu equip de mesura.
  • Els períodes en potència queden definits de la següent manera:

En canvi, tindran 3 períodes d’energia:

  • La facturació del terme d’energia es farà de la mateixa manera que fins ara, és a dir, per a cada període tarifari, es multiplicarà l’energia consumida pel preu.
  • No hi ha distinció entre estiu i hivern en els períodes.
  • Els períodes en energia queden definits de la següent manera:

Els nous preus que aplicarem en la tarifa 2.0TD són els següents:

Recomanacions de contratació i condicions generals

Vos recordem que a l’apartat de descàrregues podeu descarregar tant les condicions general de contractació, com una sèrie de recomanacions per a una futura contractació. Aquestes condicions general tanbé les podeu consultar i descarregar des de l’àrea de clients, accedint amb el vostre usuari i contrasenya.