Circular informativa setembre 2022

ASSUMPTE: SITUACIÓ MERCAT ELÈCTRIC I AUGMENT DE PREUS 

Estimats socis/as

Tal i com els hem informat en circulars anteriors, el mercat de la electricitat continua en una situació excepcional. A pesar de que ja els hem advertit en nombroses circulars, volem tornar a informar-los que els preus de venda se estan analitzant mensualment per a adaptar-los a la actualitat vigent en cada moment.

Des de principis d’any hem treballat en base a uns preus base elevats, amb l’objectiu d’adaptar estos preus a les despeses reals de cada mes mitjançant un descompte mensual en el terme de l’energia. Però la situació actual fa que estos preus base, aquest últim mes, han quedat per baix del preu que deuríem haver repercutit en la facturació del mes d’agost, i dels que tindrem en aquest mes de setembre.

Per un altra banda, degut a la nova normativa de fixació de preus en el mercat majorista, els preus de les franges horàries han tingut un canvi significatiu, passant la franja horària més barata (nits i caps de setmana 24h) a ser la franja amb el preu més elevat.

Per tot açò, volem informar-los que a partir del 1 d’octubre els preus base del terme de l’energia que estem utilitzant van a sofrir un augment significatiu. Des de l’òrgan rector creem que la millor opció es eliminar les discriminacions horàries i tornar a tindre un preu únic per a totes les hores del dia. El nou preu base a aplicar serà:

TARIFA 2.0TD (potencia contractada < 15 KW)
TARIFA P1 P2 P3
 2.0TD   0,558721 €/kWh   0,558721 €/kWh 0,558721 €/kWh

També creem necessari tornar a informar-los que, en els últims temps, s’ha produït un gir dràstic en la comparativa entre els preus oferts per les grans comercialitzadores elèctriques front als preus oferts per la Cooperativa, de forma que les grans empreses estan oferint preus més baixos que la nostra Cooperativa, al contrari de lo que ha passat històricament.

La nostra Cooperativa, com moltes més comercialitzadores xicotetes que estem en el mercat lliure, seguim treballant a pesar de que cada volta la compra diària de l’energia per a tots els nostres abonats requereixen de majors avals, fiances i garanties per culpa de la incertesa i de la gran inestabilitat del preu en cada hora del dia.

Continuarem treballant per a oferir els millors preus possibles, dins de les nostres possibilitats, però sempre sense comprometre el futur de la Cooperativa.

I, per últim, els volem tornar a recordar que el seu contracte no te ningun tipo de penalització en el cas de que desitgen canviar de comercialitzadora.

En Meliana, a 1 de setembre de 2022

Comments are closed.