Energia Verda

10 / 06 / 2016

APRECIATS SOCIS/SOCIES

 

El President de la cooperativa en nom de la Junta Rectora vos comunica que:

 

La cooperativa aquest any i en el futur te com objectiu millorar el medi ambient per la qual cosa:

 

Des de aquest mes ja podem certificar que tota  l’energia que els subministrem es renovable “ENERGIA VERDA”.

          

El President