Nova Web Elèctrica de Meliana, S.C.V.

30 / 06 / 2015

Estem procedint a la remodelació de la nostra web, durant uns dies els continguts de la web s'aniran afegint, disculpin qualsevol error que puguin trobar al llarg de la seva visita a la web.

En Cooperativa podran trobar un breu resum de la història de la nostra Cooperativa, així com la composició del Consell Rector i l'Equip professional.

En Notícies, intentarem informar-los dels esdeveniments més rellevants que es produeixin en el dia a dia de la nostra activitat.

En Instal·lacions tenen un mapa amb la ubicació de les nostres oficines i dels nostres centres de transformació.

En Memòria Anual, tindran exposada la memòria de l'exercici anterior al que aquest en curs, la qual es va presentar a l'Assemblea del dia 27 maig 2015.

En Documentació, estan penjats els pdf amb les sol·licituds de canvi més demandades, aquestes sol·licituds s'han de descarregar i ser emplenades i signades, posteriorment poden fer-nos-arribar a través del correu electrònic de 
administración@electricademeliana.com., en persona a les nostres oficines oa través del Fax 96 149 17 68.

En Descàrregues, tindran a la seva disposició les dues publicacions que a dia d'avui té la nostra Cooperativa, un és el llibre que es va editar coincidint amb les noces d'or, i l'altre per commemorar els 75 anys de la Cooperativa.

En Galeria, anirem presentant fotos dels actes que vagi realitzant la Cooperativa.

En Contacte, podran realitzar qualsevol consulta que desitgin, com podran comprovar, en l'apartat de departament, trobareu un desplegable que els dóna diferents correus als quals remetre la seva qüestió, ja sigui d'àmbit general, administrativa o tècnica.

En Enllaços d'interès, hem penjat enllaços de diferents Webs del sector, que creiem que els poden ser d'utilitat, amb el temps anirem implementant aquesta secció.

Els agrairem qualsevol observació constructiva que ens puguin oferir en referència al funcionament i / o contingut de la nova web, ja que ens encantaria que la web fes més propera la Cooperativa a tots els nostres Socis i Associats.