CIRCULAR INFORMATIVA MAIG 2021

09 / 06 / 2021

ASSUMPTE: NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES 2.0TD
ESTIMATS SOCIS /SÒCIES

La Junta Rectora de la Cooperativa Elèctrica de Meliana els informa que a partir del dia 1 de juny de 2021 a entrat en vigor per a tots i totes, una nova tarifa elèctrica, anomenada Tarifa 2.0TD, que a continuació passem a explicar-los, ja que aquesta tarifa distingeix tres períodes horaris cadascun a un preu diferent.


TARIFA 2.0TD

La Tarifa 2.0TD engloba totes les tarifes actuals per als subministraments amb una Potència menor o igual a 15 kW i connectades a Baixa Tensió.
Aquesta nova tarifa tindrà 2 períodes de potència:
    •    De manera automàtica, la potència contractada actual serà la futura potència contractada en els dos períodes.
    •    Igual que abans, la potència a facturar serà la contractada en cada període. La potència continuarà estant limitada a través del seu equip de mesura.
    •    Els períodes en potència queden definits de la següent manera: de dilluns a divendres de 0:00 a 8:00h (Hora vall) - de 8:00 a 00:00 h (Hora punta). Dissabtes, diumenges i festius hora vall totes les hores.


En canvi, tindran 3 períodes d'energia:
    •    La facturació del terme d'energia es farà de la mateixa manera que fins ara, és a dir, per a cada període tarifari, es multiplicarà l'energia consumida pel preu.
    •    No hi ha distinció entre estiu i hivern en els períodes.
    •    Els períodes en energia queden definits de la següent manera: de 0:00 a 8:00 (Hora vall), 8:00 a 10:00 (Hora pla), de 10:00 a 14:00 (Hora punta), de 14:00 a 18:00 (Hora pla), de 18:00 a 22:00 (Hora punta) i de 22:00 a 0:00 (Hora pla).

TARIFA 2.0TD:
POTÈNCIA CONTRACTADA: P1(0,089514) - P2(0,021419)
ENERGIA CONSUMIDA: P1(0,231528) - P2(0,133316) - P3(0,081999)