Projecte MELIANA III. CENT ANYS DE LLUM COOPERATIVA

22 / 09 / 2020

Ja tenim pròxim el centenari de la Cooperativa!!!

El Consell Rector, davant d'aquesta fita històrica, ha decidit seguir la tradició iniciada en la celebració del 50 aniversari. En eixa ocasió, es va donar a conèixer als seus socis i sòcies aspectes relatius a la vida de la Cooperativa i del poble per mitjà del llibre amb el títol de MELIANA I. En el 75 aniversari, donat la gran acceptació per part dels socis i sòcies, es va aprofundir i actualitzar tant la informació sobre la cooperativa com del poble en l'obra MELIANA II. Tots dos llibres foren el resultat d'abnegats i il·lusionats col·laboradors que oferiren els seus excel·lents treballs i que han adquirit un gran valor per ser de les poques publicacions relatives a la nostra localitat.

Així, doncs, continuar la tradició resulta una tasca complicada perquè el llistó està molt alt i, davant  la commemoració del 100 aniversari -el dia 15 de juliol de 1922-2022-, suposa un repte difícil de superar. Així que ens ho hem agafat amb temps suficient i hem demanat la col·laboració de persones expertes del poble per tal d'aconseguir un bon llibre MELIANA III. L'obra intentarà plasmar els cent anys cooperatius de la nostra entitat i també donarà una visió de la història de Meliana.

Aquest futur llibre està dirigit pel nostre soci Alberto Ferrer Orts, historiador i coordinador científic del projecte aprovat en la Junta rectora el dia 26 de setembre de 2018 i que justificava així:

"Com que en tot aquest procés la Cooperativa Elèctrica ens ha enllumenat una mica més a tots, després de la celebració en 1998 del 75é aniversari i de l'edició de Meliana II, és indispensable, sent conscients de la responsabilitat assolida durant quasi 100 anys, planificar el millor estudi (i obra) possibles que mai no s'haja fet sobre la mateixa i, de passada, sobre la població que li continua donant sentit". 

El grup del Projecte de col·laboradors experts que està realitzant i elaborarà l'obra són: Albert Ferrer Orts, Miguel Angel Molina Calvo, Belen Berdún Monzó, Paco Orts Ruiz, Enric Ruiz Roig, Carme Llanes Domingo, Carmen García-Rayo García, Antonio Martínez Ibáñez, Eric Balaguer Fácila, Ricardo Santarrufina Romero, Enrique Ferrer Tatay, Vicente Ruiz Rubio, Estefanía Ferrer del Rio. 

La Junta Directiva ens congratulem del bon funcionament del grup, sabem que s'estan avançant els estudis, que alguns autors, fins i tot ja havien entregat el treball corresponent. I agraïm els seus esforços que, indubtablement, ens aportaran dades per conèixer millor la nostra cooperativa i el nostre poble. I, com no, és motiu d'una gran satisfacció que volem donar a conèixer a tots els socis i sòcies.

Els recordem que en l'apartat de descàrregues de la web, tenen els llibres commemoratius del 50 i del 75 aniversari de la Cooperativa.